HRobots

Optymalizacja i digitalizacja procesów biznesowych

Automatyzujemy procesy w oparciu o technologię Robotic Process Automation (RPA)

Czym jest RPA?

Roboty symulują pracę człowieka – mogą pomagać użytkownikom lub całkowicie zastępować w manualnych, rutynowych zadaniach.
Boty potrafią na przykład kopiować i wklejać, przeszukiwać dane internetowe, wykonywać obliczenia, otwierać i przenosić pliki, analizować wiadomości e-mail, logować się do programów, łączyć się z interfejsami API.

Przykłady zastosowań botów

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

 • Odczytywanie danych z faktur,
 • Przepisywanie danych z faktur do systemu finansowo-księgowego,
 • Walidacja poprawności danych na dokumencie,
 • Wymiana danych online z serwisami bankowymi,
 • Weryfikacja numerów kont kontrahentów w tzw. Białej Księdze.

KADRY I PŁACE

 • Automatyczne wypełnianie dokumentów do ZUSu,
 • Aktualizacja listy płac,
 • Obsługa zwolnień lekarskich i podań o urlop,
 • Onboarding i offboarding pracowników,
 • Udzielanie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatów i pracowników pytania.

SPRZEDAŻ I MARKETING

 • Automatyczne śledzenie leadów: przesyłanie danych potencjalnych klientów z formularzy kontaktowych i portali społecznościowych bezpośrednio do CRM,
 • Automatyczna wysyłka dokumentów np. faktur do Klientów,
 • Automatyczne generowanie dokumentów handlowych (np. faktury na podstawie dokumentu WZ).

Korzyści z robotyzacji procesów

Redukcja kosztów dzięki procesowaniu w trybie 24/7

Wzrost efektywności i wydajności

}

Oszczędność czasu

Z

Wyeliminowanie tzw. „błędu ludzkiego”

Nasze rozwiązania

Inteligentna teczka pracownika w chmurze

Wszystkie dokumenty pracownika w jednym miejscu.

 • Akta osobowe (część A, B, C, D, E)
 • Generator dokumentów
 • Automatyczny odczyt dokumentów (OCR)
 • Aplikacja mobilna dla Pracownika

Skontaktuj się!

12 + 8 =

„Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020